SloveniaEnglish

Uspešno izvedena 3. Gradbeno-prostorsko-okoljska konferenca

S ponosom lahko rečemo, da smo uspešno zaključili že tretjo GPO konferenco, na kateri je letos predavala tudi Veronika Cukrov na tematiko dviga cen surovin, materialov in delovne sile v odnosu do gradbene pogodbe ter javnonaročilskih pogodb. Navedeni dvigi cen resda nimajo precedensa ter zakonodaja nanje ni bila pripravljena, pa vendar menimo, da so bile izpostavljene marsikatere pomembne rešitve te problematike, kot je zelo dobro povzela tudi STA v svojem prispevku.

Upamo, da se razmere na trgu kmalu umirijo ter da se že pričeti projekti izpeljejo čim manj turbulentno, ter se iskreno zahvaljujemo organizatorjem ter udeležencem za tako produktivno izvedbo konference!

Več o konferenci: https://lnkd.in/dQR4tCU4 .

SloveniaEnglish