+386 (0) 8 20 59 630

tajnistvo@cukrov.eu

Odvetniška pisarna

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Your expert for Slovenian and EU law

Vesna Cukrov, ustanoviteljica Odvetniške družbe Cukrov

Odvetniška družba Cukrov o.p., d.o.o. predvsem pravnim osebam, po dogovoru pa tudi fizičnim, nudi vse odvetniške storitve (storitve, ki jih v skladu z določili Zakona o odvetništvu opravlja odvetnik), ki zajemajo pravno svetovanje, zastopanje in zagovarjanje strank pred sodišči in drugimi državnimi organi, sestavljanje listin ter zastopanje strank v njihovih pravnih razmerjih.

Specilizirani smo predvsem za področje gospodarskega, korporacijskega, insolvenčnega, konkurenčnega in civilnega prava (pogodbeno pravo, odškodnine,..), sodnih sporov, nepremičninskega in gradbenega prava, investicij in infrastrukture, javnih naročil, energetike, skrbnih pregledov, prestrukturiranja in področje davčnega, upravnega ter ustavnega prava.

Našim strankam zagotavljamo takojšnjo odzivnost, vrhunske odvetniške storitve ter kakovostne in učinkovite pravne rešitve. Smo vaš zanesljiv partner, ki docela razume vaše potrebe, zna prepoznati vaše interese ter tudi doseže zastavljene cilje. Popolna predanost stranki in njenim ciljem, visoka strokovnost in izreden trud so osnova našega dela. Med naše stranke se uvrščajo številne največje ter najuglednejše gospodarske družbe iz Slovenije in tujine.

Po potrebi in v dogovoru s stranko sodelujemo z revizijskimi družbami, posamičnimi univerzitetnimi profesorji Pravne in Ekonomske fakultete, finančnimi strokovnjaki ter odvetniškimi družbami iz tujine.

Pri svojem delu strogo ter v celoti dosledno spoštujemo zaupnost odnosa med stranko in odvetnikom, si prizadevamo in se trudimo za čim tesnejše poslovno sodelovanje s stranko ter čim hitrejšo pridobitev poznavanja njene celotne dejavnosti ter poslovanja, saj na ta način najhitreje in kar najbolje dosežemo kvalitetne ciljne rešitve, ki jih zasleduje tudi stranka sama.

Izkušeni
Pripravljeni na vse
Profesionalni
Strokovno podkovani

Zakaj izbrati prav Odvetniško družbo Cukrov?

Ker Vaš posel razumemo in zanj vedno najdemo najboljšo rešitev. 

Za stranke, ki jih prevzamemo, naredimo vse. Izjemno visoka strokovnost, izreden trud, inovativne rešitve, proaktivno ravnanje, 24-urna dosegljivost tudi med dela prostimi dnevi, oseben pristop ter popolno varovanje zaupnosti, so jamstvo za uspeh.

Smo dobitniki prestižnega priznanja mednarodne pravne organizacije Leaders in Law »Global Awards 2021 winner« in »Public Procurement Expert of the year 2021 in Slovenia«.

Ne prevzamemo vsakega primera, kar prevzamemo, naredimo vse, da zmagamo. Ne delujemo po načelu kvantitete, temveč kvalitete, saj nam je uspeh Vašega primera pomembnejši, kot sam uspeh naše pisarne.

Smo ekskluzivna odvetniška pisarna, izjemno izkušena na več področjih, tudi tistih, povezanih z gospodarskim pravom, investicijami ter javnimi naročili. Visoka stopnja specializacije in izkušenj iz številnih področij zagotavlja najbolj strokovno, hitro ter najkvalitetnejšo rešitev za Vas.

Delujemo z močno integriteto ter občutkom odgovornosti do naših strank. Za Vaš primer se zavzamemo, kot da bi bil osebno naš. Ker se za svoje stranke nadpovprečno potrudimo ter strokovno izkažemo, se slednje odraža tudi v velikem številu uspešnih slovenskih in tujih gospodarskih družb in korporacij, ki jih zastopamo.

javna naročila javna naročila odvetnik javna naročila javna naročila javno naročanje javni razpis odvetnik pravna pomoč odvetniška pisarna javna naročila javno naročanje pomoč javno naročilo kako javno naročilo popraviti javno naročilo odvetnik pravnik pravna navodila javno naročilo
Veronika Cukrov
Veronika Cukrov

Ustanoviteljica odvetniške družbe, odvetnica Vesna Cukrov, premore obsežne strokovne in vodstvene izkušnje iz različnih področij, ki ji omogočajo, da hitreje prepozna možne rešitve ter doseže cilje, ki jih zasledujejo naše stranke.

V letu 2021 je prejela priznanje prestižne mednarodne pravne organizacije leaders in Law »Global Awards 2021 winner« in »Public Procurement Expert of the year in Slovenia«.

Je tudi sodna izvedenka za področje prava in javnih naročil, vpisana v imenik sodnih izvedencev Ministrstva za pravosodje, in ima pridobljeno potrdilo o usposobljenosti za člane uprav in nadzornih svetov gospodarskih družb. je nekdanja članica nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o., nekdanja članica komisije nadzornega sveta Holdinga slovenske elektrarne d.o.o. za prestrukturiranje in članica Združenja nadzornikov Slovenije. Pred ustanovitvijo svoje odvetniške družbe je opravljala funkcijo predsednice Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Državni zbor jo je na funkcijo predsednice Državne revizijske komisije imenoval v letu 2008.

Funkcijo predsednice Državne revizijske komisije je opravljala do izteka mandata. Pred tem je bila zaposlena na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. V letu 2004 jo je Državni zbor imenoval na funkcijo članice Državne revizijske komisije. Funkcijo je opravljala med leti 2004 in 2006. Med leti 1998 do 2004 je bila najprej državna podsekretarka ter nato sekretarka na Ministrstvu za pravosodje in celotno obdobje na ministrstvu tudi Vodja sektorja za logistiko pravosodnih organov. Pred tem je bila zaposlena na vodilnih mestih v gospodarstvu ter na Višjem sodišču v Ljubljani in Višjem državnem tožilstvu v Ljubljani. 

Vesna Cukrov

Sodelovala je pri pripravi več predpisov in je izvrstna poznavalka zakonodajnih postopkov. Je občasna predavateljica (tudi na Pravni in Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani) in sodeluje na posvetih iz področij, ki jih kot specialne pokriva njena odvetniška družba. V letu 2016 je kot soavtorica pripravila komentar Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki je izšel pri družbi Tax Fin Lex.

Obiskovala je Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, mednarodno smer, kjer je tudi diplomirala in po zaključku študija opravila pravosodni izpit. Med študijem na Pravni fakulteti je delala na Informativnem programu RTV Slovenije.

V prostem času se ukvarja z dobrodelnostjo, med drugim tudi kot članica Lions kluba Iliria Ljubljana.

Članstva in licence:

 • Odvetniška zbornica Slovenije
 • Združenje nadzornikov Slovenije
 • Nekdanja podpredsednica ter članica nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o.
 • Nekdanja predsednica nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. 
 • Nekdanja predsednica Komisije za prestrukturiranje nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o.
 • Sodna izvedenka za pravo in javna naročila
 • Pridobljeno potrdilo o usposobljenosti za člane uprav in nadzornih svetov gospodarskih družb
 • Članica uredniškega sveta revije TFL, revije za pravo, davke in finance
 • Združenje Manager
 • Lions klub Ljubljana Ilirija
 • AEA International Lawyers Network

Tuji jeziki: angleščina, nemščina, hrvaščina, srbščina

javna naročila javna naročila odvetnik javna naročila javna naročila javno naročanje javni razpis odvetnik pravna pomoč odvetniška pisarna javna naročila javno naročanje pomoč javno naročilo kako javno naročilo popraviti javno naročilo odvetnik pravnik pravna navodila javno naročilo

Področja dela

Javna naročila

Ustanoviteljica Odvetniške družbe Cukrov, odvetnica Vesna Cukrov, tudi na tem področju premore številne izkušnje, saj je nekdanja predsednica Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil in sodna izvedenka za pravo ter javna naročila. Hkrati je tudi soavtorica komentarja zadnjega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki je leta 2016 izšel pri družbi Tax Fin Lex.

Infrastukturni projekti, investicije in gradbeništvo

Odvetniška družba Cukrov je specializirana za področje infrastrukture ter izvedbe investicij ter gradbeništva tako za potrebe naročnikov kot tudi za potrebe ponudnikov. Tekom svojega delovanja smo bili s svojimi odvetniškimi storitvami udeleženi pri vseh večjih investicijah v Sloveniji. 

Sodni spori, priprava predhodne ocene uspeha spora ter arbitraže

Odvetniška družba Cukrov je med drugim specializirana tudi za gospodarske in odškodninske spore velikih vrednosti, kjer nam zaupa veliko število zadovoljnih domačih in tujih gospodarskih družb. Pred samim prevzemom zadeve na željo stranke izdelamo objektivno in nevtralno oceno spora…

Skrbni pregledi – “DUE DILIGENCE”

Odvetniška družba Cukrov s svojo ekipo ekspertnih strokovnjakov zagotavlja izjemno kvalitetne skrbne preglede, ki so potrebni pri sprejemanju strateških odločitev in ki se nanašajo na nakupe gospodarskih družb, spojitve, vlaganja in podobno.

Delovno pravo in prestrukturiranje podjetij

Naša odvetniška družba zelo uspešno pokriva vsa področja delovnega prava, vse od priprave pogodb o zaposlitvi, priprave sistematizacij, urejanja posebnih oblik dela ter vseh drugih zadevah, vezanih na delovno pravo ter s tem področjem povezanimi sodnimi spori.

V naši odvetniški družbi iz vseh strokovnih vidikov sodelujemo tudi v prestrukturiranjih, ki so povezana s stečaji gospodarskih družb, prisilnimi poravnavami in likvidacijo gospodarskih družb.

Gospodarsko in korporacijsko pravo

Naši strokovnjaki na tem področju svetujejo tako upravam kot tudi nadzornim svetom gospodarskih družb. Odvetniška družba je dejavna na področju zagotavljanja skladnosti poslovanja, gospodarskih sporov, priprave gospodarskih pogodb, statusno gospodarskih zadev in arbitražnega prava.

Konkurenčno pravo

Uspešno smo zastopali ter za naše stranke ugodno rešili nekatere izmed najtežjih primerov na področju konkurenčnega prava.

Kot navaja objava iz povezave https://siol.net/novice/slovenija/upravno-sodisce-pri-gradnji-mariborskega-ukc-ni-bilo-kartelnega-dogovarjanja-444652, smo tudi na…

Pravo EU

Vodili smo številne, zelo uspešne postopke na ravni EU, saj smo odlični poznavalci prava EU. Odvetniška družba tekoče spremlja vse spremembe predpisov na tem področju, prakso Evropske komisije, Splošnega sodišča in Sodišča EU. Vse navedeno znamo na ustrezen način uporabiti  za zaščito in dosego vseh ciljev naših strank.

Patenti in intelektualna lastnina

Odvetniška družba premore obsežne izkušnje tako na področju zaščite patentov na področju farmacije, tudi na mednarodnem področju, kot tudi v drugih sektorjih in s tem povezanimi spori.

SloveniaEnglish