+386 (0) 8 20 59 630

tajnistvo@cukrov.eu

Odvetniška pisarna

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Ustanoviteljica Vesna Cukrov

Ustanoviteljica odvetniške družbe, odvetnica Vesna Cukrov, premore obsežne strokovne in vodstvene izkušnje iz različnih področij, ki ji omogočajo, da hitreje prepozna možne rešitve ter doseže cilje, ki jih zasledujejo naše stranke.

V letu 2021 je prejela priznanje prestižne mednarodne pravne organizacije Leaders in Law »Global Awards 2021 winner« in »Public Procurement Expert of the year in Slovenia«.

Je ustanoviteljica odvetniške družbe, odvetnica, nekdanja predsednica Državne revizijske komisije, sodna izvedenka za pravo in javna naročila z licenco Ministrstva za pravosodje in nekdanja podpredsednica nadzornega sveta Holdinga slovenske elektrarne. Ob tem je tudi ena vodilnih strokovnjakinj na področju prava javnih naročil, investicij, gospodarskega prava, gradbenega prava, ter obenem izkušena predavateljica. Premore obsežne delovne izkušnje od odvetnice, predsednice Državne revizijske komisije, vodilnih mest v gospodarstvu, funkcije sekretarke na Ministrstvu za pravosodje, dela na tožilstvu in dela na DRI. Je soavtorica komentarja Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) ter avtorica številnih prispevkov. V letu 2021 je prejela priznanje prestižne mednarodne pravne organizacije Leaders in Law »Global Awards 2021 winner« in »Public Procurement Expert of the year in Slovenia«. Ima pridobljeno potrdilo o usposobljenosti za člane uprav in nadzornih svetov gospodarskih družb.


Državni zbor jo je na funkcijo predsednice Državne revizijske komisije imenoval v letu 2008, funkcijo predsednice je opravljala do izteka mandata. Pred imenovanjem in opravljanjem funkcije predsednice Državne revizijske komisije,  je bila zaposlena na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. V letu 2004 jo je Državni zbor imenoval na funkcijo članice Državne revizijske komisije. Funkcijo je opravljala med leti 2004 in 2006. Vesna Cukrov je bila tudi zaposlena na DDC, današnjem DRI -upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture. 

Med leti 1998 do 2004 je bila najprej državna podsekretarka ter nato sekretarka na Ministrstvu za pravosodje in celotno obdobje na ministrstvu tudi Vodja sektorja za logistiko pravosodnih organov. Pred tem je bila zaposlena na vodilnih mestih v gospodarstvu ter na Višjem sodišču v Ljubljani in Višjem državnem tožilstvu v Ljubljani.

cukrov-vesna-sl1
Vesna Cukrov

Sodelovala je pri pripravi več predpisov in je izvrstna poznavalka zakonodajnih postopkov. Je občasna predavateljica (tudi na Pravni in Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani) in sodeluje na posvetih iz področij, ki jih kot specialne pokriva njena odvetniška družba. 

Obiskovala je Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, mednarodno smer, kjer je tudi diplomirala in po zaključku študija opravila pravosodni izpit. Med študijem na Pravni fakulteti je delala na Informativnem programu RTV Slovenije.

Odvetnica Vesna Cukrov je svojo ljubezen do prava že v otroških letih prevzela od svoje matere Marjane Lubej, magistre pravnih znanosti iz Pravne fakultete v Ljubljani in nekdanje direktorice večjih gospodarskih družb (med drugim Tkanina, d.d.)

Več o Marjani Lubej je dostopno na sledeči povezavi: https://sl.wikipedia.org/wiki/Marjana_Lubej.

Vesna Cukrov se v prostem času ukvarja s slikarstvom in dobrodelnostjo, med drugim tudi kot članica Lions kluba Iliria Ljubljana.

Članstva in licence:

  • Odvetniška zbornica Slovenije
  • Združenje nadzornikov Slovenije
  • Nekdanja predsednica, podpredsednica ter članica nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o.
  • Nekdanja predsednica Komisije za prestrukturiranje nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o.
  • Sodna izvedenka za pravo in javna naročila
  • Pridobljeno potrdilo o usposobljenosti za člane uprav in nadzornih svetov gospodarskih družb
  • Članica uredniškega sveta revije TFL, strokovne revije za pravo, davke in finance
  • Združenje Manager
  • Lions klub Ljubljana Ilirija
  • AEA International Lawyers Network

Tuji jeziki: angleščina, nemščina, hrvaščina, srbščina

SloveniaEnglish