+386 (0) 8 20 59 630

tajnistvo@cukrov.eu

Odvetniška pisarna

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Sodni spori, priprava predhodne ocene uspeha spora ter arbitraže

Odvetniška družba Cukrov je med drugim specializirana tudi za gospodarske in odškodninske spore velikih vrednosti, kjer nam zaupa veliko število zadovoljnih domačih in tujih gospodarskih družb. Pred samim prevzemom zadeve na željo stranke izdelamo objektivno in nevtralno oceno spora, ki upravi gospodarske družbe pred sprejemom odločitve za vstop v sodni spor nudi kvalitetno podlago za njeno poslovno odločitev. Glede na pisno in objektivno izdelano analizo prednosti in slabosti tožbenega zahtevka se po zaključku sodnega spora v glavnini primerov naša predhodna ocena izkaže za v celoti pravilno.

Smo odvetniška družba, ki upravi gospodarske družbe v smislu “cost-benefit” analize oceno zadeve pripravi docela realno, kar ne le, da upravi predstavlja kvalitetno podlago za njeno poslovno odločitev za vstop v sodni spor, temveč ji ob tem tudi olajša poročanje svojemu nadzornemu svetu. Vezano na navedeno področje smo izkušeni tudi v mediacijah in arbitražah.

SloveniaEnglish