+386 (0) 8 20 59 630

tajnistvo@cukrov.eu

Odvetniška pisarna

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Novice - Aktualno

GPO KONFERENCA: VESNA CUKROV O KONCESIJAH NA PODROČJU UREJANJA VODA

GRADBENO PROSTORSKO OKOLJSKA KONFERENCA TFL: “KONCESIJE ZA IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB NA PODROČJU UREJANJA VODA”

Vesna Cukrov, odvetnica, sodna izvedenka za pravo in javna naročila ter nekdanja predsednica Državne revizijske komisije, bo kot mnoga leta doslej tudi letos, in sicer 13. marca 2024, predavala na GPO Konferenci družbe Tax-Fin-Lex; tokrat o zelo aktualni temi koncesij za izvajanje javnih služb na področju urejanja voda.

Izvedeli boste vse o kriterijih ter postopkih za podeljevanje predmetnih koncesij, o izvajanju nadzora nad njimi, ter o njihovi vlogi pri preprečevanju izrednih dogodkov, kot smo jih doživeli v lanskem letu.

Lepo vabljeni!

Več o programu konference: https://lnkd.in/ddCxunfv

Vpliv Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 na pravila o javnem naročanju

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (v nadaljevanju: ZIUOPZP 1) omogoča poenostavljen ter hitrejši postopek oddaje javnih naročil, ki so povezana z odpravo posledic avgustovskih poplav in plazov. Temeljne spremembe, ki jih ZIUOPZP prinaša, so naslednje:

 

Izjema od uporabe Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3 2): V primerih ko gre za javna naročila za odpravo posledic naravnih nesreč, ki so vključena v program odprave posledic nesreč, ki ga sprejme vlada, se uporabljajo pravila, ki sicer veljajo za evidenčna javna naročila. Pri tem vrednost javnega naročila ne sme presegati vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije. Predmetna izjema se uporablja za javna naročila, ki so začeta do 31. marca 2024. 3

Izločeni sklopi: Naročnik lahko odda javna naročila gradnje, vezana na odpravo posledic poplav in plazov, ki ga je mogoče razdeliti na sklope, tako, da posamezne sklope, odda brez uporabe postopkov iz ZJN-3. Pri tem mora upoštevati, da mora biti ocenjena vrednost izločenih sklopov brez DDV nižja od 1.000.000 eurov, skupna vrednost sklopov, oddanih brez uporabe postopkov iz ZJN-3, pa ne sme presegati 20 % skupne vrednosti vseh sklopov, na katere je bila razdeljena predlagana izvedba gradnje. Tudi predmetna izjema se uporablja za javna naročila za katera se postopek začne najpozneje do 31. marca 2024. 4

Odstop od pogodbe o izvedbi javnega naročila: ZIUOPZP predvideva dodatne možnosti odstopa od pogodbe o izvedbi javnega naročila, in sicer lahko naročnik do 31. marca 2024 odstopi od pogodbe o javnem naročilu, če zaradi izrednih okoliščin, nastalih zaradi odprave posledic poplav in plazov, na katere ni mogel vplivati in jih predvideti, postane izvedba javnega naročila nemogoča, ali če predmet javnega naročila za naročnika zaradi posledic poplav in plazov postane nepotreben, ali zaradi potrebe po zagotavljanju proračunskih sredstev za postopke javnih naročil, namenjenih odpravi posledic poplav in plazov z namenom preprečitve nastanka morebitne nadaljnje grozeče škode, pri čemer lahko odstopi le od tistih pogodb o izvedbi javnega naročila, ki glede na okoliščine niso več prioriteta. 5

Odstop od obvezne izvedbe javnega natečaja: Skladno z ZIUOPZP velja, da za javna naročila, povezana z odpravo posledic poplav in plazov, izvedba projektnega natečaja ni obvezna. Predmetna izjema velja za javna naročila začeta do 31. marca 2024. 6

Odstop od obdobja mirovanja: ZIUOPZP nadalje predvideva odstop od obdobja mirovanja, in sicer lahko naročnik sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila pred pravnomočnostjo odločitve, če izvaja javno naročilo male vrednosti, katerega predmet se nanaša na odpravo posledic poplav in plazov in ni predmet javnih naročil za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh, ki so vključene v program odprave posledic nesreč, ki ga sprejme vlada. Predmetna izjema se uporablja v primeru, če je postopek začet najpozneje 31. marca 2024. Če naročnik v takšnem primeru pred sklenitvijo pogodbe in pred potekom pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila prejme zahtevek za revizijo, se šteje, da je dano soglasje Državne revizijske komisije za sklenitev pogodbe. 7

Prednostno odločanje: ZIUOPZP predvideva prednostno odločanje o zahtevkih za revizijo, s katerimi se očitajo kršitve v postopku oddaje javnega naročila, katerega predmet se nanaša na odpravo posledic poplav in plazov. Tudi tu velja, da mora biti postopek začet najpozneje 31. marca 2024. V opisanih primerih mora Državna revizijska komisija odločiti ter izdati sklep najpozneje v desetih delovnih dneh od prejema popolnega zahtevka in celotne dokumentacije brez možnosti podaljšanja roka. 8

Označitev postopka javnega naročila, povezanega z odpravo posledic poplav in plazov: V zvezi z javnimi naročili, povezanimi z odpravo posledic poplav in plazov, mora naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na vidnem mestu označiti, da gre za javno naročilo, povezano z odpravo posledic poplav in plazov. 9

Opisane novosti, ki jih prinaša ZIUOPZP, naročnikom omogočajo poenostavljen ter hitrejši postopek oddaje javnih naročil, ki so povezana z odpravo posledic avgustovskih poplav in plazov. Predmetne izjeme lahko naročniki uporabijo za javna naročila, ki so začeta do 31. marca 2024.

 

  • Rebeka Malkoč, mag. prava, Odvetniška družba Cukrov 

 

1 Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23 in 131/23 – ZORZFS).

2 Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F).

3 26. člen ZIUOPZP.

4 27. člen ZIUOPZP.

5 28. člen ZIUOPZP.

6 29. člen ZIUOPZP.

7 30. člen ZIUOPZP.

8 31. člen ZIUOPZP.

9 119. člen ZIUOPZP.

VESNA CUKROV V SOBOTNEM DELU NA TEMO NAKUPOV INVESTICIJSKIH NEPREMIČNIN

Vesna Cukrov, odvetnica, nekdanja vodja Sektorja za investicije na Ministrstvu za pravosodje, nekdanja predsednica Državne revizijske komisije in sodna izvedenka, je v ekskluzivnem intervjuju za Sobotno Delo delila svoje strokovne poglede na nedavni nakup sodne stavbe na Litijski. Ob tem Vesna Cukrov poudarja, da je ta primer hkrati priložnost za poglobljeno razpravo o državnih investicijah.

Lepo vabljeni k branju članka!

Prilagamo povezavo: https://lnkd.in/exxy3ypN .

Članek lahko preberete tukaj

VERONIKA CUKROV NA PODCASTU O JAVNEM NAROČANJU

Lepo vabljeni k poslušanju najnovejše epizode podcasta “Vešči prava”, v kateri je bila Veronika Cukrov gostja dr. Ane Čertanec. Razpravljali sta o javnem naročanju in o izzivih, s katerimi se Veronika Cukrov srečuje pri svojem delu na tem področju v Odvetniški družbi Cukrov. Javna naročila so temeljnega pomena za demokratično družbo, in to znanje je ključno za vse, ki razmišljate o sodelovanju pri javnih razpisih, se na delovnem mestu srečujete s to problematiko ali pa želite bolje razumeti način javne porabe sredstev.

 

Povezava do podcasta:

https://www.youtube.com/watch?v=QqAz2GqJo0U&t=797s&ab_channel=Ve%C5%A1%C4%8Dipravapodkast

PRO BONO DAN ODVETNIŠKE POMOČI 2023

Z veseljem sporočamo, da se tudi letos Odvetniška družba Cukrov ponosno pridružuje Dnevu odvetniške pravne pomoči PRO BONO, ki bo potekal v torek, 19. 12. 2023. Z velikim zadovoljstvom obveščamo, da je častni pokrovitelj letošnjega dogodka Varuh človekovih pravic g. Peter Svetina. Skupaj gradimo mostove pravičnosti in enakosti v pravni skupnosti. 🤝

Prijave za brezplačno pravno pomoč na predmetni dan prejemamo na email tajnistvo@cukrov.eu.

Več informacij o dogodku: https://lnkd.in/efuDmqUF .

 

PREDAVANJE PRI VELIKEM JAVNEM NAROČNIKU

Dne 13.12.2023 smo v Odvetniški družbi Cukrov posvetili dan predavanju pri enem od večjih javnih naročnikov, kjer smo delili svoje znanje o evidenčnih javnih naročilih ter prekrških na področju javnih naročil. Za nami je izjemno poučen dan, poln dragocenih vpogledov iz prakse; vedno namreč z veseljem prisluhnemo izzivom, s katerimi se soočajo subjekti javnonaročilske zakonodaje. Deljenje izkušenj je ključno za izboljšanje razumevanja kompleksnosti tega področja in za zagotavljanje pravne podpore našim strankam.

 

 

 

Kako pripraviti odlično ponudbo za javno naročilo?

Pri pripravi ponudbe za javno naročilo je ključnega pomena doslednost, natančnost in skladnost z zahtevami razpisne dokumentacije. Odvetniška družba Cukrov se ponaša z izkušenimi strokovnjaki na področju javnih naročil in v tem članku želimo deliti nekaj koristnih nasvetov, kako narediti ponudbo, ki bo izstopala in prepričala naročnika.

1. Razpisna Dokumentacija: Temeljni Gradnik Ponudbe
Razpisna dokumentacija predstavlja ključni del vsakega javnega naročila. Določa pravila, zahteve in merila za izbor izvajalca ter pravice in obveznosti izbranega izvajalca. Pomembno je, da se ponudniki temeljito seznanijo s to dokumentacijo, saj vsebuje ključne smernice za pripravo uspešne ponudbe; če pa so mnenja, da dokumentacija ni skladna z zakonodajo, morajo naročnika na to opozoriti na Portalu Javnih Naročil. To morajo narediti na pravilen način, pravočasno, sicer izgubijo možnost zatrjevanja te kršitve v morebitni reviziji.

2. Vzorčna dokumentacija za enostavno pripravo
Kljub raznolikosti naročil obstaja vzorčna dokumentacija, ki olajša pripravo ponudb za pogosta podobna ali istovrstna naročila. Družba Cukrov priporoča uporabo standardnih vzorcev, ki jih je mogoče prilagoditi glede na posebnosti posameznega naročila.

3. Specifikacija Naročila: 
“Specifikacija naročila” predstavlja jedro razpisne dokumentacije, kjer so podrobno opisani predmet, zahteve in obseg naročila. Pomembno je, da je specifikacija pripravljena v elektronski obliki, kar olajša objavo na “Portalu javnih naročil” in na naročnikovi spletni strani. Ponudniki morajo biti pozorni, da v primeru nerazumevanja specifikacije na to opozorijo naročnika, ter da si nejasnosti ne razlagajo sami, temveč povprašajo tiste, ki so bolj izkušeni v konkretni stroki (če gre zgolj za tehnično vprašanje) ali naročnika samega, kaj točno zahteva. Vse zahteve morajo biti jasno izpolnjene v ponudbi, in ponudnik mora biti pozoren, da to tudi dobro poudari. Določeni dokumenti morajo biti prav tako podpisani z strani relevantnih podpisnikov.

4. Navodila za pripravo ponudbe:
Navodila za pripravo ponudbe vsebujejo pravila poslovanja naročnika in ponudnikov v postopku javnega naročila. Pomembno je, da so ta navodila dosledna in jasna, ter da vsebujejo jasne zahteve in pogoje za oddajo ponudbe. V primeru nejasnosti svetujemo ponudnikom, naj naslovijo na naročnika vprašanje na Portalu Javnih Naročil.

5. Osnovni podatki o naročilu: 
Osnovni podatki o naročilu so predstavljeni v obliki tabele, ki omogoča enostavno preglednost in informacije o naročilu na enem mestu. Ponudnikom je tako olajšano pripraviti dokumente, ki jih je mogoče predložiti v elektronski obliki.

6. Pogoji in merila za izbor ponudb: 
Pogoji za priznanje sposobnosti predstavljajo sito za selekcioniranje ponudnikov.

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD) je predpisan z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/7 z dne 5. januarja 2016 o določitvi standardnega obrazca za enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (UL L št. 3 z dne 6. 1. 2016, str. 16).

ESPD je lastna izjava, ki je na voljo v vseh jezikih EU in se uporablja kot predhodni dokaz, da gospodarski subjekt izpolnjuje zahtevane pogoje za sodelovanje, ki jih ureja 76. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) in da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev, ki jih ureja 75. člen ZJN-3. Gospodarski subjekt lahko zahtevane podatke vnese neposredno v elektronsko obliko ESPD, ki je brezplačno na voljo za naročnike, ponudnike in druge zainteresirane strani.

Gospodarski subjekt izpolnjen ESPD predloži v ponudbi skupaj z vso ponudbeno dokumentacijo izključno v elektronski obliki. Aplikacija eESPD omogoča izvoz in shranjevanje. V primeru, da naročnik od gospodarskega subjekta zahteva elektronsko podpisovanje ESPD v .xml obliki, se elektronsko podpisovanje lahko izvede z digitalnim kvalificiranim potrdilom preko spletne povezave https://sicas.gov.si/CES-Sign/sign/sign.htm.

Zaključek:
Priprava odlične ponudbe za javno naročilo zahteva poznavanje in skrbno upoštevanje razpisne dokumentacije. Odvetniška družba Cukrov stremi k temu, da ponudnikom zagotovi pravno strokovno pomoč in nasvete, ki vodijo do uspešnih in skladnih ponudb v postopkih javnih naročil.

 

PREDSEDNIČIN FORUM

Z veseljem sporočamo, da se je naša sodelavka magistra prava Veronika Cukrov na povabilo predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar nedavno udeležila Predsedničinega foruma o vzpostavitvi trajnostnega sistema prehrane.

 

Veronika Cukrov, ki je obenem članica Strateškega sveta Vlade RS za prehrano, je bila globoko angažirana v razpravi o nujnosti vzpostavitve trajnostnih prehranskih sistemov v Sloveniji, kar je še posebej izpostavil Predsedničin forum.

Pri reševanju vprašanja trajnostnih prehranskih sistemov je ključno prisluhniti glasu kmetijskega sektorja, pri čemer ne smemo spregledati pomembnega okoljskega, podnebnega, etičnega in zdravstvenega vidika. Predsedničin forum je ponudil odlično priložnost za aktivno sodelovanje pri iskanju rešitev in oblikovanju konkretnih predlogov za odločevalce. Več o dogodku si lahko preberete na uradni spletni strani Predsedničinega foruma.

Več o dogodku: https://www.predsednica-slo.si/sl/dogodki/drugi-predsednicin-forum-bo-osredinjen-na-trajnost-prehranskih-sistemov-in-prehransko-suverenost/

Vesna Cukrov na oddaji Odmevi (RTV Slovenija)

Vesna Cukrov, nekdanja predsednica Državne revizijske komisije in sodna izvedenka za pravo ter javna naročila, je nedavno sodelovala v oddaji Odmevi na RTV Slovenija.

Njen pravni komentar kot soavtorice komentarja Zakona o javnem naročanju je osvetlil pravne vidike aktualnih dogodkov. Pravo je podporna veda tudi pri novinarskih vprašanjih.

SloveniaEnglish