+386 (0) 8 20 59 630

tajnistvo@cukrov.eu

Odvetniška pisarna

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Delovno pravo in prestrukturiranje podjetij

Naša odvetniška družba zelo uspešno pokriva vsa področja delovnega prava, vse od priprave pogodb o zaposlitvi, priprave sistematizacij, urejanja posebnih oblik dela ter vseh drugih zadevah, vezanih na delovno pravo ter s tem področjem povezanimi sodnimi spori.

V naši odvetniški družbi iz vseh strokovnih vidikov sodelujemo tudi v prestrukturiranjih, ki so povezana s stečaji gospodarskih družb, prisilnimi poravnavami in likvidacijo gospodarskih družb.

V naši odvetniški družbi sodelujemo v prestrukturiranjih, ki so povezana s stečaji gospodarskih družb, prisilnimi poravnavami in likvidacijo gospodarskih družb. Še bolje je, da do prestruktiranja podjetja pride v fazi, ki ni kritična, vsled česar naša odvetniška družba v okviru odvetniških storitev sodeluje tudi v fazah prestrukturiranj podjetij, ki se še lahko izognejo kritični fazi. V okviru ekipe ekspertov, ki sodelujejo na tem področju, odvetniška družba nudi odvetniške storitve in izvede vse faze prestrukturiranja podjetij kriznega in nekriznega prestrukturiranja gospodarskih družb, ki se na koncu odrazijo v povečanju vrednosti podjetij za njegove lastnike. Odvetnica Vesna Cukrov je kot članica nadzornega sveta Holdinga Slovenskih elektrarn d.o.o. tudi članica Komisije za prestrukturiranje Holdinga Slovenskih elektrarn d.o.o.

 

SloveniaEnglish