SloveniaEnglish

+386 (0) 8 20 59 630

tajnistvo@cukrov.eu

Odvetniška pisarna

Dunajska 20, 1000 Ljubljana

Žan Lukman

Žan Lukman

 Žan Lukman je diplomiral in magistriral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Del magistrskega študija je opravil tudi na Univerzi v Groningenu (Nizozemska).

Ima opravljen pravniški državni izpit.

Tekom študija je pridobil specialna znanja s področja civilnega prava, gospodarskega prava, insolventnega prava in upravnega prava (izpostavljeni predmeti: Corporate Insolvency Law, International Private Law and Procedure, Economics of Regulation – vse University of Groningen; ter Gospodarsko pravo, Insolventno pravo, Pravo intelektualne lastnine, Civilno pravo in postopek, Upravno pravo in postopek in Korporacijsko pravo – vse Univerza v Ljubljani).
Takoj po končanem študiju se je zaposlil kot pravnik v večji gospodarski družbi, kjer je delal predvsem na področju gospodarskega prava, civilnega prava, insolventnega prava in prava javnih naročil. Kasneje se je zaradi opravljanja pravniškega državnega izpita zaposlil na Višjem sodišču v Ljubljani kot sodniški pripravnik in nato uspešno opravil pravniški državni izpit.

Njegova glavna področja dela zajemajo sodne spore, gospodarsko pravo, civilno pravo, pravo javnih naročil, upravno pravo, nepremičninsko pravo, energetsko pravo ter infrastrukturne projekte.

Tuji jeziki: angleščina, nemščina, hrvaščina, srbščina

SloveniaEnglish