Maja Zuljan

Maja Zuljan

Maja Zuljan je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. V času študija se je udeleževala različnih obštudijskih dejavnosti, v okviru katerih je pridobivala izkušnje. Trenutno opravlja magistrski študij na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Ukvarja se s področji civilnega, gospodarskega in upravnega prava.

Tuji jeziki: angleščina, španščina, italijanščina

SloveniaEnglish