SloveniaEnglish

+386 (0) 8 20 59 630

tajnistvo@cukrov.eu

Odvetniška pisarna

Linhartova cesta 3, 1000 Ljubljana

Maja Papež

Maja Papež

Maja Papež je bila tekom študija prava aktivna članica društva ELSA Ljubljana. Poleg tega opravlja delo tutorke, in sicer za civilno pravo, v drugem in tretjem letniku študija pa je bila tutorka za rimsko pravo. V sklopu študija na Pravni fakulteti se je marca 2019 udeležila strokovne ekskurzije v New York, kjer je podrobneje spoznala anglosaški pravni sistem, obiskala New York University School of Law ter imela priložnost poslušati predavanja tamkajšnjih uglednih sodnikov in odvetnikov. V želji po dodatnih izkušnjah z mednarodnega področja ter organizaciji konferenc je decembra 2019 pomagala pri organizaciji mednarodne konference »Best practices in European Family and Succession Law«, ki je potekala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Leta 2020 je pod mentorstvom prof. dr. Franja Štiblarja objavila članek v strokovni publikaciji The regulation of the European Union for non-EU member states, citizens, and companies, in sicer z naslovom Renewable and non-renewable energy resources in the EU regulation.

Tuji jeziki: angleščina in nemščina.

SloveniaEnglish